Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

21 Tháng 10, 2023

15:00
1
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 1300 người
17:00
2
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Huế
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 4000 người

Chủ Nhật

22 Tháng 10, 2023

16:00
4
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Long An
FPT Play
KG: 1000 người
16:00
3
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play
KG: 300 người
17:00
5
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Đồng Tháp
FPT Play
KG: 5000 người
Vòng 2 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 6

27 Tháng 10, 2023

16:00
6
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
SHB Đà Nẵng
FPT Play, HTVKeys
KG: 2000 người
17:00
7
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Phú Thọ
FPT Play
KG: 3000 người
17:00
8
SVĐ Long An
Long An
Đồng Nai
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 1000 người

Thứ 7

28 Tháng 10, 2023

15:30
9
SVĐ Tự Do
Huế
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play
KG: 800 người
18:00
10
SVĐ PVF
PVF-CAND
Hoà Bình
FPT Play
KG: 800 người
Vòng 3 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 3

31 Tháng 10, 2023

16:00
11
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Long An
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 100 người
17:00
12
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play
KG: 2000 người

Thứ 4

01 Tháng 11, 2023

15:00
13
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Huế
FPT Play
KG: 400 người
16:00
14
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play
KG: 800 người
17:00
15
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
PVF-CAND
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 2000 người
Vòng 4 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Chủ Nhật

05 Tháng 11, 2023

15:00
17
SVĐ Tự Do
Huế
Phú Thọ
FPT Play
KG: 2000 người
16:00
16
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hoà Bình
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 4000 người
18:00
19
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Nai
FPT Play
KG: 1000 người
18:00
18
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play
KG: 3000 người
18:00
20
SVĐ PVF
PVF-CAND
SHB Đà Nẵng
FPT Play
KG: 600 người
Vòng 5 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

02 Tháng 12, 2023

16:00
21
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Hoà Bình
FPT Play
KG: 1500 người
17:00
22
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Trường Tươi Bình Phước
HTV Keys, FPT Play
KG: 2000 người
18:00
23
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Tháp
FPT Play
KG: 2000 người

Chủ Nhật

03 Tháng 12, 2023

15:00
24
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
SHB Đà Nẵng
FPT Play
KG: 200 người
17:00
25
SVĐ Long An
Long An
PVF-CAND
FPT Play
KG: 700 người
Vòng 6 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

09 Tháng 12, 2023

15:00
27
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
PVF-CAND
FPT Play
KG: 500 người
16:00
26
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Phù Đổng Ninh Bình
HTV Thể Thao, FPT Play
KG: 2000 người

Chủ Nhật

10 Tháng 12, 2023

15:00
29
SVĐ Tự Do
Huế
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play
KG: 2000 người
15:00
28
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Đồng Nai
HTV Thể thao, FPT Play
KG: 1000 người
18:00
30
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Long An
FPT Play
KG: 4000 người
Vòng 7 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

16 Tháng 12, 2023

15:00
31
SVĐ Tự Do
Huế
Đồng Tháp
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 1500 người
17:00
32
SVĐ Long An
Long An
SHB Đà Nẵng
FPT Play
KG: 700 người
18:00
33
SVĐ PVF
PVF-CAND
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play
KG: 800 người

Chủ Nhật

17 Tháng 12, 2023

16:00
34
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Đồng Nai
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 1200 người
18:00
35
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Hoà Bình
FPT Play
KG: 1000 người
Vòng 8 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

23 Tháng 12, 2023

17:00
36
SVĐ Long An
Long An
Hoà Bình
FPT Play, HTVKeys
KG: 1000 người

Chủ Nhật

24 Tháng 12, 2023

16:00
37
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play
KG: 4000 người
17:00
38
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Phú Thọ
FPT Play
KG: 1500 người
18:00
39
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
SHB Đà Nẵng
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 2500 người
18:00
40
SVĐ PVF
PVF-CAND
Huế
FPT Play
KG: 300 người
Vòng 9 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

17 Tháng 02, 2024

16:00
41
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
PVF-CAND
FPT Play, HTV Thể thao; TV360
KG: 1200 người
18:00
42
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play, TV360
KG: 3000 người

Chủ Nhật

18 Tháng 02, 2024

15:00
44
SVĐ Tự Do
Huế
Long An
FPT Play, HTV Keys; TV360
KG: 2000 người
15:00
43
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Đồng Tháp
FPT Play, TV 360
KG: 500 người
17:00
45
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Đồng Nai
FPT Play, TV360
KG: 3000 người
Vòng 10 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

24 Tháng 02, 2024

15:00
46
SVĐ Tự Do
Huế
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play, HTV Thể thao; TV360
KG: 3000 người

Chủ Nhật

25 Tháng 02, 2024

16:00
48
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Phú Thọ
FPT Play, TV 360
KG: 700 người
16:00
49
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
PVF-CAND
FPT Play, HTV Thể thao; TV360
KG: 2000 người
17:00
47
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
SHB Đà Nẵng
FPT Play, TV360
KG: 3000 người
18:00
50
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Long An
FPT Play, TV360
KG: 1000 người
Vòng 11 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 6

01 Tháng 03, 2024

15:00
51
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Hoà Bình
FPT Play, TV 360
KG: 300 người
17:00
52
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Phù Đổng Ninh Bình
HTV Thể thao, FPT Play, TV 360
KG: 1000 người

Thứ 7

02 Tháng 03, 2024

17:00
53
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Huế
HTV Thể thao, FPT Play, TV360
KG: 2000 người
17:00
54
SVĐ Long An
Long An
Đồng Tháp
FPT Play, TV 360
KG: 2000 người
18:00
55
SVĐ PVF
PVF-CAND
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play, TV360
KG: 500 người
Vòng 12 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 6

08 Tháng 03, 2024

15:00
57
SVĐ Tự Do
Huế
PVF-CAND
HTV Thể thao, FPT Play, TV360
KG: 1500 người
15:00
56
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Đồng Nai
HTV1, FPT Play; TV360
KG: 500 người
17:00
58
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play, TV 360
KG: 3000 người

Thứ 7

09 Tháng 03, 2024

17:00
59
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Long An
FPT Play, TV 360
KG: 1500 người
18:00
60
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đồng Tháp
FPT Play, TV360
KG: 4000 người
Vòng 13 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

30 Tháng 03, 2024

16:00
61
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Phú Thọ
FPT Play, HTV Keys, TV360
KG: 1500 người
17:00
62
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
SHB Đà Nẵng
FPT Play, TV360
KG: 800 người
18:00
63
SVĐ PVF
PVF-CAND
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play, HTV Keys, TV360
KG: 500 người

Chủ Nhật

31 Tháng 03, 2024

17:00
64
SVĐ Long An
Long An
Huế
FPT Play, TV360
KG: 1000 người
18:00
65
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play, TV360
KG: 3500 người
Vòng 14 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 4

03 Tháng 04, 2024

17:00
66
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hoà Bình
FPT Play, HTV Thể thao; TV360
KG: 3000 người

Thứ 5

04 Tháng 04, 2024

17:00
67
SVĐ Long An
Long An
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play, HTV Thể thao; TV360
KG: 500 người
18:00
68
SVĐ PVF
PVF-CAND
Đồng Tháp
FPT Play, TV 360
KG: 600 người

Thứ 6

05 Tháng 04, 2024

15:00
69
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play, TV 360
KG: 300 người
18:00
70
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Huế
FPT Play, TV360
KG: 3000 người
Vòng 15 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

04 Tháng 05, 2024

16:00
71
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Long An

Chủ Nhật

05 Tháng 05, 2024

16:00
72
SVĐ Tự Do
Huế
Đồng Nai
17:00
74
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phú Thọ
18:00
75
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
PVF-CAND
Vòng 16 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 6

10 Tháng 05, 2024

Thứ 7

11 Tháng 05, 2024

16:00
77
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Huế
17:00
80
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Long An
17:00
79
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
Vòng 17 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 3

14 Tháng 05, 2024

19:15
81
SVĐ PVF
PVF-CAND
Phú Thọ

Thứ 4

15 Tháng 05, 2024

Vòng 18 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

18 Tháng 05, 2024

17:00
86
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Phú Thọ

Chủ Nhật

19 Tháng 05, 2024

Vòng 19 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 6

24 Tháng 05, 2024

16:00
92
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Huế
17:00
91
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Đồng Tháp

Thứ 7

25 Tháng 05, 2024

17:00
94
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
PVF-CAND
17:00
95
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Long An
Vòng 20 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

15 Tháng 06, 2024

16:00
96
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đồng Nai

Chủ Nhật

16 Tháng 06, 2024

16:00
99
SVĐ Tự Do
Huế
SHB Đà Nẵng
18:00
100
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Thọ
Vòng 21 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Chủ Nhật

23 Tháng 06, 2024

16:00
101
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
PVF-CAND
16:00
103
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Huế
16:00
104
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Đồng Tháp
16:00
105
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Bà Rịa Vũng Tàu
Vòng 22 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

29 Tháng 06, 2024

16:00
107
SVĐ Tự Do
Huế
Hoà Bình
16:00
109
SVĐ Long An
Long An
Phú Thọ
16:00
110
SVĐ PVF
PVF-CAND
Đồng Nai