Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

21 Tháng 10, 2023

15:00
1
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 1300 người
17:00
2
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Huế
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 4000 người

Chủ Nhật

22 Tháng 10, 2023

16:00
4
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Long An
FPT Play
KG: 1000 người
16:00
3
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play
KG: 300 người
17:00
5
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Đồng Tháp
FPT Play
KG: 5000 người
Vòng 2 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 6

27 Tháng 10, 2023

16:00
6
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
SHB Đà Nẵng
FPT Play, HTVKeys
KG: 2000 người
17:00
7
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Phú Thọ
FPT Play
KG: 3000 người
17:00
8
SVĐ Long An
Long An
Đồng Nai
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 1000 người

Thứ 7

28 Tháng 10, 2023

15:30
9
SVĐ Tự Do
Huế
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play
KG: 800 người
18:00
10
SVĐ PVF
PVF-CAND
Hoà Bình
FPT Play
KG: 800 người
Vòng 3 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 3

31 Tháng 10, 2023

16:00
11
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Long An
FPT Play, HTV Thể thao

Thứ 4

01 Tháng 11, 2023

15:00
13
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Huế
FPT Play
17:00
15
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
PVF-CAND
FPT Play, HTV Thể thao
Vòng 4 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Chủ Nhật

05 Tháng 11, 2023

15:00
17
SVĐ Tự Do
Huế
Phú Thọ
FPT Play
KG: 2000 người
16:00
16
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hoà Bình
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 4000 người
18:00
19
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Nai
FPT Play
KG: 1000 người
18:00
18
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play
KG: 3000 người
18:00
20
SVĐ PVF
PVF-CAND
SHB Đà Nẵng
FPT Play
KG: 600 người
Vòng 5 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

02 Tháng 12, 2023

16:00
21
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Hoà Bình
FPT Play
17:00
22
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Trường Tươi Bình Phước
HTV Keys, FPT Play
18:00
23
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Tháp
FPT Play

Chủ Nhật

03 Tháng 12, 2023

15:00
24
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
SHB Đà Nẵng
FPT Play
17:00
25
SVĐ Long An
Long An
PVF-CAND
FPT Play
Vòng 6 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

09 Tháng 12, 2023

15:00
27
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
PVF-CAND

Chủ Nhật

10 Tháng 12, 2023

15:00
29
SVĐ Tự Do
Huế
Bà Rịa Vũng Tàu
15:00
28
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Đồng Nai
Vòng 7 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

16 Tháng 12, 2023

Chủ Nhật

17 Tháng 12, 2023

Vòng 8 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Thứ 7

23 Tháng 12, 2023

17:00
36
SVĐ Long An
Long An
Hoà Bình

Chủ Nhật

24 Tháng 12, 2023

17:00
38
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Phú Thọ
18:00
40
SVĐ PVF
PVF-CAND
Huế
Vòng 9 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 10 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 11 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 12 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 13 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 14 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 15 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 16 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 17 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 18 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 19 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 20 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 21 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24
Vòng 22 HNQG Bia Sao Vàng 2023/24