Danh sách đăng ký giai đoạn II của các CLB giải VĐQG tính tới 28/4/2012

Danh sách đăng ký giai đoạn II của các CLB tại giải VĐQG chuyên nghiệp Eximbank 2012 tính tới ngày 28/4/2012.
Lưu ý: Đánh dấu vàng là có thay đổi