Quyết định số 343 về việc kỷ luật BTC trận đấu của CLB bóng đá Đồng Tâm Long An

Điều 1: Cảnh báo và phạt 4.000.000 (bốn triệu đồng) đối với BTC trận đấu của CLB bóng đá Đồng Tâm Long An do vi phạm khoản 9 Điều 68 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá Đồng Tâm Long An và CLB bóng đá Hà Nội T&T tại lượt trận thứ 21, ngày 25/8/2013 trên sân vận động Long An.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. BTC trận đấu của CLB bóng đá Đồng Tâm Long An có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3: BTC giải bóng đá VĐQG – Eximbank 2013 và BTC trận đấu của CLB bóng đá Đồng Tâm Long An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                                           TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT        
                                                                                                                                Nguyễn Hải Hường          
                                                               
                                                                                                                                             đã ký