Quyết định số 53 về việc kỷ luật CLB bóng đá Hải Phòng

Quyết định kỷ luật đối CLB bóng đá Hải Phòng tại lượt trận thứ 5, ngày 15/2/2014 .

Điều 1. Phạt CLB bóng đá Hải Phòng 3.000.000 (Ba triệu đồng) do vi phạm khoản 10 Điều 68 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá Hà Nọi T&T và CLB bóng đá Hải Phòng tại lượt trận thứ 5, ngày 15/2/2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. CLB bóng đá Hải Phòng  có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. BTC giải bóng đá VĐQG – Eximbank 2014 và CLB bóng đá Hải Phòng chịu thi hành Quyết định này.

                                                                                                                                      TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT   
   
                                                                                                                                          Nguyễn Hải Hường        

                                                                                                                                                    (đã ký)