Số liệu chuyên môn sau vòng 14 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 14 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 26 bàn; Trung bình 4.33 bàn/trận
Thẻ vàng: 10 thẻ; Trung bình 1,67 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/trận
Khán giả: 46.000 người; Trung bình: 7.667 người/trận. Cụ thể các sân:

Sân Vinh: 16.000 người
Sân Lạch Tray: 6.000 người
Sân Thiên Trường: 10.000 người
Sân Thống Nhất (Sài Gòn): 3.500 người
Sân Quy Nhơn: 5.500 người
Sân Hàng Đẫy (Viettel): 5.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 14:

Tổng số bàn thắng: 205 bàn; Trung bình 2,44 bàn/trận
Thẻ vàng: 294 thẻ; Trung bình 3,50 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 10 thẻ; Trung bình 0,12 thẻ/trận
Khán giả: 551.000 người.