Số liệu chuyên môn sau vòng 23 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 23 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 10 bàn; Trung bình 1.67 bàn/trận
Thẻ vàng: 21 thẻ; Trung bình 3,50 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/trận
Khán giả: 33.000 người; Trung bình: 5.500 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Hòa Xuân: 4.000 người
Sân Vinh: 3.000 người
Sân Lạch Tray: 11.000 người
Sân Thanh Hóa: 5.000 người
Sân Pleiku: 5.000 người
Sân Hàng Đẫy: 5.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 23:

Tổng số bàn thắng: 333 bàn; Trung bình 2,41 bàn/trận
Thẻ vàng: 455 thẻ; Trung bình 3,30 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 17 thẻ; Trung bình 0,12 thẻ/trận
Khán giả: 858.500 người.