Số liệu chuyên môn sau vòng 9 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 9 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 14 bàn; Trung bình 2.33 bàn/trận
Thẻ vàng: 22 thẻ; Trung bình 3,67 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 39.500 người; Trung bình: 6.583 người/trận. Cụ thể các sân:

Sân Vinh: 10.000 người
Sân Bình Định: 7.000 người
Sân Pleiku: 10.000 người
Sân Hà Tĩnh: 6.000 người
Sân Thống Nhất (CLB Sài Gòn): 2.500 người
Sân Hàng Đẫy (Viettel): 4.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 9:

Tổng số bàn thắng: 122 bàn; Trung bình 2,26 bàn/trận
Thẻ vàng: 195 thẻ; Trung bình 3,61 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 8 thẻ; Trung bình 0,15 thẻ/trận
Khán giả: 340.300 người.