Số liệu chuyên môn sau vòng 19 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 19 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 22 bàn; Trung bình 3,14 bàn/trận
Thẻ vàng: 25 thẻ; Trung bình 3,57 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 33.300 người; Trung bình: 4.757 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Hà Tĩnh: 4.000
Sân Bình Dương: 6.800
Sân Thanh Hoá: 2.000
Sân Hàng Đẫy (CLB Hà Nội): 3.000
Sân Vinh: 5.000
Sân Quy Nhơn: 4.500
Sân Hàng Đẫy (CLB Thể Công Viettel): 8.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 19 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 338 bàn; Trung bình 2,54 bàn/trận
Thẻ vàng: 512 thẻ; Trung bình 3,85 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 23 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 793.700 người; Trung bình: 5.968 người/trận.