Số liệu chuyên môn sau vòng 20 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 20 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 22 bàn; Trung bình 3,14 bàn/trận
Thẻ vàng: 24 thẻ; Trung bình 3,43 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 2 thẻ; Trung bình 0,29 thẻ/trận
Khán giả: 40.000 người; Trung bình: 5.714 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Hoà Xuân: 1.000
Sân Pleiku: 5.000
Sân Thống Nhất: 7.000
Sân Hàng Đẫy (CLB Hà Nội): 5.000
Sân Quy Nhơn: 3.000
Sân Thiên Trường: 13.000
Sân 19/8 Nha Trang: 6.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 20 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 360 bàn; Trung bình 2,57 bàn/trận
Thẻ vàng: 536 thẻ; Trung bình 3,83 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 25 thẻ; Trung bình 0,18 thẻ/trận
Khán giả: 833.700 người; Trung bình: 5.955 người/trận.