Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Trợ lý HLV 0 0 1 0
3 Hậu vệ 175 65 09/05/2000 0 1 1 0
4 Hậu vệ 177 69 27/02/2001 0 0 0 0
6 Tiền vệ 173 60 24/11/2001 0 0 2 0
8 Hậu vệ 168 63 26/06/2001 0 0 4 0
10 Tiền vệ 172 64 25/01/2004 2 0 0 0
12 Hậu vệ 165 55 22-10-1996 0 0 1 1
15 Tiền vệ 185 81 16/08/1998 0 0 3 0
16 Thủ môn 183 74 04/07/2002 0 0 0 0
17 Tiền vệ 171 68 09/06/2002 2 0 3 0
18 Tiền vệ 165 60 16/03/2003 2 0 2 0
19 Tiền đạo 176 73 01-08-2006 0 0 0 0
20 Tiền vệ 163 60 17-05-2004 0 0 1 0
21 Tiền vệ 171 63 17-06-2003 0 0 1 0
22 Hậu vệ 170 65 07/01/2003 0 0 0 0
23 Thủ môn 181 77 01/05/2002 0 0 1 0
25 Tiền vệ 170 60 28/11/2002 0 0 4 0
26 Tiền vệ 165 60 05/10/2001 0 0 0 0
28 Hậu vệ 181 70 01/07/2004 0 0 5 0
29 Tiền vệ 170 63 17/01/2002 1 0 1 0
30 Tiền đạo 173 69 30/09/2003 0 0 0 0
32 Tiền vệ 164 62 25-09-2003 0 0 0 0
33 Tiền đạo 178 69 17/06/2003 1 0 1 0
37 Hậu vệ 181 77 10/05/2003 0 0 1 0
39 Hậu vệ 178 65 15-03-2007 0 0 0 0
56 Thủ môn 179 70 15/04/2001 0 0 0 0
67 Tiền vệ 171 66 02/02/2002 2 0 3 0
69 Hậu vệ 174 69 14/08/2003 0 0 0 0
80 Tiền vệ 166 67 31/01/2001 0 0 3 0
83 Tiền đạo 170 68 07/01/2003 0 0 3 0

21-10-2023 15:00
1
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Trường Tươi Bình Phước
KG: 1300 người
28-10-2023 18:00
10
SVĐ PVF
PVF-CAND
Hoà Bình
KG: 800 người
01-11-2023 15:00
13
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Huế
KG: 400 người
05-11-2023 16:00
16
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hoà Bình
KG: 4000 người
02-12-2023 16:00
21
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Hoà Bình
KG: 1500 người
10-12-2023 15:00
28
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Đồng Nai
KG: 1000 người
17-12-2023 18:00
35
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Hoà Bình
KG: 1000 người
23-12-2023 17:00
36
SVĐ Long An
Long An
Hoà Bình
KG: 1000 người
25-02-2024 17:00
47
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
SHB Đà Nẵng
KG: 3000 người
01-03-2024 15:00
51
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Hoà Bình
KG: 300 người
09-03-2024 17:00
59
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Long An
KG: 1500 người
03-04-2024 17:00
66
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hoà Bình
KG: 3000 người
05-05-2024 17:00
74
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phú Thọ
KG: 600 người
11-05-2024 17:00
79
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1000 người
15-05-2024 17:00
84
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Hoà Bình
KG: 200 người
19-05-2024 17:00
88
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phù Đổng Ninh Bình
KG: 500 người
25-05-2024 17:00
94
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
PVF-CAND
KG: 600 người
15-06-2024 18:00
98
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Hoà Bình
KG: 3000 người
23-06-2024 16:00
104
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Đồng Tháp
KG: 2000 người
29-06-2024 16:00
107
SVĐ Tự Do
Huế
Hoà Bình
KG: 2000 người

SVĐ Hoà Bình

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: