| VN
 • Tứ kết
  28/04 19:15
  SVĐ Hàng Đẫy
  Hà Nội
  MT: 19
  SHB Đà Nẵng
  FPT Play, TV360
 • Tứ kết
  29/04 18:00
  SVĐ Thanh Hóa
  Đông Á Thanh Hóa
  MT: 22
  Hải Phòng
  FPT Play, TV360
 • Tứ kết
  30/04 18:00
  SVĐ Thiên Trường
  Thép Xanh Nam Định
  MT: 21
  Becamex Bình Dương
  FPT Play, TV360
 • Tứ kết
  01/05 19:15
  SVĐ Hàng Đẫy
  Thể Công – Viettel
  MT: 20
  PVF-CAND
  FPT Play, TV360

Không có bài viết để hiển thị