Tổng hợp hình ảnh tại vòng 12 VĐQG Eximbank 2012

Tổng hợp các hình ảnh tại vòng 12 giải VĐQG chuyên nghiệp Eximbank 2012