HIGHLIGHTS | KHÁNH HÒA FC – HỒNG LĨNH HÀ TĨNH | CUP QUỐC GIA CASPER 2023/24