HIGHLIGHTS | MERRYLAND QUY NHƠN BÌNH ĐÌNH – SÔNG LAM NGHỆ AN | Night Wolf V.League 1 – 2023/24