Highlights | HẢI PHÒNG – ĐÔNG Á THANH HÓA | Night Wolf V.League 1 – 2023/24