Highlights | THÉP XANH NAM ĐỊNH – MERRYLAND QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH | Night Wolf V.League 1 – 2023/24