Highlights | Hồ Chí Minh FC – Hà Nội FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24