HIGHLIGHTS | HỒNG LĨNH HÀ TĨNH – CÔNG AN HÀ NỘI | Night Wolf V.League 1 – 2023/24