HIGHLIGHTS | THỂ CÔNG VIETTEL – HẢI PHÒNG FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24