HIGHLIGHTS | THÉP XANH NAM ĐỊNH – SÔNG LAM NGHỆ AN | Night Wolf V.League 1 – 2023/24