Highlights | LBP Hoàng Anh Gia Lai – Becamex Bình Dương | NIGHT WOLF V.LEAGUE 1 – 2023/24