Highlights | Khánh Hòa FC – Thanh Hóa FC | NIGHT WOLF V.LEAGUE 1 – 2023/24