Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 10 HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017

Theo thông báo tổng hợp kết quả tại các vòng đấu của giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017, Ban tổ chức giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017 thông báo danh sách cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng đấu thứ 10, cụ thể như sau:

Họ tên cầu thủ Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
Đặng Văn Anh Phi Pha 22 BĐ Huế Bóng đá Huế – Viettel 01/7 2TV
Nguyễn Văn Toản 15 Viettel Bóng đá Huế – Viettel 01/7 2TV
Phạm Hoàng Dương 20 Viettel Bóng đá Huế – Viettel 01/7 Thẻ đỏ
Nguyễn Đức Chiến 21 Viettel Bóng đá Huế – Viettel 01/7 Thẻ đỏ
Nguyễn Công Thành 20 Đồng Tháp Đồng Tháp – Đắk Lắk 01/7 2TV

Trưởng Ban tổ chức giải        
Nguyễn Minh Ngọc           
(đã ký)