Quyết định thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia 2014

Ngày 26/12/2013 Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã ký quyết định thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia -  2014.

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá Hạng nhất quốc gia 2014, gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng phòng TCTĐ Công ty VPF – Trưởng Ban
2. Ông Hoàng Chuyên Cần – Trưởng phòng HCNS Công ty VPF – Phó trưởng ban
3. . Ông Nguyễn Duy Hải – Phó tư lệnh – Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công An – Ủy Viên
4. Ông Đoàn Phùng – Trưởng đoàn bóng đá Thừa thiên Huế – Ủy Viên
5. Ông Lê Thanh Quang – GĐĐH CLB Fico Tây Ninh – Ủy Viên
6. Bà Hà Thị Duyên – Trưởng phòng KTTC Công ty VPF – Ủy Viên
7. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Trưởng phòng TTTT Công ty VPF – Ủy Viên
8. Bà Phùng Thị Thu Khuê – Phòng Pháp Lý & TCTT – LĐBĐVN – Ủy Viên

Điều 2: Ban tổ chức giải chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành Giải bóng đá Hạng nhất quốc gia 2014 theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Điều lệ giải.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Giám đốc điều hành, các Phòng chức năng – Công ty VPF và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                                                    Võ Quốc Thắng
                                                                                                                                           (Đãký)