Số liệu chuyên môn sau vòng 22 LS V.League 2-2022

Số liệu chuyên môn vòng 22:

Tổng số bàn thắng: 19 bàn; Trung bình 3,17 bàn/trận
Thẻ vàng: 20 thẻ; Trung bình 3,33 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ, Trung bình 0,00 thẻ/trận
Khán giả: 12.000 người, Trung bình: 2.000 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân PVF: 500 người
Sân 19/8 Nha Trang: 7.000 người
Sân Bình Phước: 500 người
Sân Bà Rịa: 1.000 người
Sân Quảng Nam: 1.500 người
Sân Buôn Ma Thuột: 1.500 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 22:

Tổng số bàn thắng: 325 bàn; Trung bình 2,46 bàn/trận
Thẻ vàng: 515 thẻ; Trung bình 3,90 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 21 thẻ; Trung bình 0,16 thẻ/trận
Khán giả: 171.150 người;