Thông báo số 14 giải bóng đá HNQG – Eximbank 2013

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần thể thao Bình Định, đơn vị chủ quản của CLB bóng đá Bình Định về việc thay thế huấn luyện viên trưởng và săn sóc viên tại công văn số 106/CV-TTBĐ. Sau khi xem xét và được sự chấp thuận của LĐBĐVN, BTC giải chấp thuận cho CLB Bình Định được đăng ký nhân sự mới, cụ thể như sau:

– Ông Nguyễn Thành Lợi với chức vụ HLV trưởng, thay thế cho ông Nguyễn Văn Hùng.

– Ông Nguyễn Ngọc Minh, với chức vụ săn sóc viên, thay thế cho ông Lê Mạnh Hà.

Các thay đổi trên đổi trên có hiệu lực kể từ vòng đấu thứ 11, ngày 15/6/2013.

TRƯỞNG BTC GIẢI             

Nguyễn Hữu Bàng             
(đã ký)