Thông báo số 8 giải Hạng Nhất – Cúp Tôn Hoa Sen 2012

Theo đề nghị của CLB bóng đá SQC Bình Định về việc đăng ký thêm màu trang phục, BTC giải chấp thuận cho CLB đăng ký kể từ lượt trận thứ 9 ngày 11/3/2012 cụ thể như sau:

Mẫu trang phục dự bị 1:
– Cầu thủ: Áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ
– Thủ môn 1: Áo đen, quần đen, tất đen
– Thủ môn 2: Áo đen, quần đen, tất đen

Mẫu trang phục dự bị 2:
– Cầu thủ: Áo vàng, quần vàng, tất vàng
– Thủ môn 1: Áo đen, quần đen, tất đen
– Thủ môn 2: Áo đen, quần đen, tất đen

Trưởng BTC giải           

Nguyễn Hữu Bàng         
(đã ký)