Số liệu chuyên môn sau vòng 6 LS V.League 1-2021

Số liệu chuyên môn vòng 6:

 • Bàn thắng: 15; Trung bình 2,14 bàn/trận
 • Thẻ vàng: 26; Trung bình 3,71 thẻ/trận
 • Thẻ đỏ: 0; Trung bình 0 thẻ/trận
 • Khán giả: 50.000
 1. Sân Vinh: 5.000 KG
 2. Sân Pleiku: 9.000 KG
 3. Sân Lạch Tray: 5.000 KG
 4. Sân Thống Nhất: 3.000 KG
 5. Sân Quy Nhơn: 18.000 KG
 6. Sân Thanh Hóa: 7.000 KG
 7. Sân Hàng Đẫy: 3.000 KG

Số liệu chuyên môn sau vòng 6:

 • Bàn thắng: 84; Trung bình 2 bàn/trận
 • Thẻ vàng: 176; Trung bình 4,19 thẻ/trận
 • Thẻ đỏ: 5; Trung bình 0,12 thẻ/trận
 • Khán giả: 254.200