Quyết định số 277 về việc kỷ kuật đối với CLB bóng đá Kienlongbank Kiên Giang

Quyết định kỷ kuật đối với CLB bóng đá Kienlongbank Kiên Giang tại lượt trận thứ 17 giải bóng đá VĐQG - Eximbank 2013.

Điều 1. Phạt CLB bóng đá Kienlongbank Kiên Giang 3.000.000đ (Ba triệu đồng) do có 05 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB bóng đá Đồng Tâm Long An và CLB bóng đá CLB bóng đá Kienlongbank Kiên Giang tại lượt trận vòng 17, ngày 27/7/2013 vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  CLB bóng đá CLB bóng đá Kienlongbank Kiên Giang có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 3. BTC giải bóng đá VĐQG – Eximbank 2013 và CLB bóng đá CLB bóng đá Kienlongbank Kiên Giang chịu thi hành Quyết định này.

                                                                                                                                             TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT       
                                                                                                                                                Nguyễn Hải Hường       
 
                                                                                                                                                            (đã ký)