Quyết định số 276 về việc kỷ kuật đối với CLB bóng đá SHB Đà Nẵng

Quyết định kỷ kuật đối với CLB bóng đá SHB Đà Nẵng tại lượt trận đấu bù vòng 7 giải bóng đá VĐQG - Eximbank 2013.

Điều 1. Cảnh cáo và phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đối với CLB bóng đá SHB Đà Nẵng do vi phạm Điều 66 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá Đồng Nai và CLB bóng đá SHB Đà Nẵng tại lượt trận đấu bù vòng 7 giải bóng đá VĐQG – Eximbank 2013, ngày 24/7/2013 trên sân vận động Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  CLB bóng đá SHB Đà Nẵng có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. BTC giải bóng đá VĐQG – Eximbank 2013 và  CLB bóng đá SHB Đà Nẵng chịu thi hành Quyết định này.
                                                                                                                                    TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT       
                                                                                                                                        Nguyễn Hải Hường          

                                                                                                                                                      (đã ký)