Số liệu chuyên môn sau vòng 24 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 24 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 16 bàn; Trung bình 2.67 bàn/trận
Thẻ vàng: 13 thẻ; Trung bình 2,17 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 41.500 người; Trung bình: 6.917 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Thiên Trường: 12.000 người
Sân Hà Tĩnh: 10.000 người
Sân Thống Nhất: 3.000 người
Sân Bình Dương: 3.000 người
Sân Quy Nhơn: 5.500 người
Sân Hàng Đẫy: 8.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 24:

Tổng số bàn thắng: 349 bàn; Trung bình 2,42 bàn/trận
Thẻ vàng: 468 thẻ; Trung bình 3,25 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 18 thẻ; Trung bình 0,13 thẻ/trận
Khán giả: 900.000 người.