Số liệu chuyên môn sau vòng 8 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 8 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 19 bàn; Trung bình 3,17 bàn/trận
Thẻ vàng: 17 thẻ; Trung bình 2,83 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ;
Khán giả: 37.800 người; Trung bình: 6.300 người/trận. Cụ thể các sân:

Sân Hòa Xuân: 4.800 người
Sân Thiên Trường: 11.000 người
Sân Lạch Tray: 7.000 người
Sân Pleiku: 8.000 người
Sân Hàng Đẫy (Hà Nội): 5.000 người
Sân Thống Nhất (TPHCM): 2.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 8:

Tổng số bàn thắng: 108 bàn; Trung bình 2,25 bàn/trận
Thẻ vàng: 173 thẻ; Trung bình 3,60 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 7 thẻ; Trung bình 0,15 thẻ/trận
Khán giả: 300.800 người;