Số liệu chuyên môn sau vòng 14 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 14 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 16 bàn; Trung bình 2,29 bàn/trận
Thẻ vàng: 26 thẻ; Trung bình 3,71 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 4 thẻ; Trung bình 0,57thẻ/trận
Khán giả: 41.500 người; Trung bình: 5.929 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Pleiku: 5.500
Sân Vinh: 3.000
Sân Hàng Đẫy (CLB Thể Công Viettel): 4.000
Sân Hà Tĩnh: 5.000
Sân Quy Nhơn: 6.000
Sân Thanh Hoá: 8.000
Sân Hàng Đẫy (CLB Hà Nội): 10.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 14 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 246 bàn; Trung bình 2,51 bàn/trận
Thẻ vàng: 379 thẻ; Trung bình 3,87 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 21 thẻ; Trung bình 0,21 thẻ/trận
Khán giả: 613.400 người; Trung bình: 6.259 người/trận.