Highlights | LPBank Hoàng Anh Gia Lai – Khánh Hòa | Night Wolf V.League 1 – 2023/24