Highlights | Sông Lam Nghệ An – Hải Phòng FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24