Thông báo cầu thủ nghỉ vòng 9 GĐ 1 LS V.League 1-2021

Căn cứ báo cáo tổng hợp kết quả của Giải bóng đá VĐQG LS 2021 và các Quyết định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Ban Điều hành Giải thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu tại Vòng 9 Giai đoạn 1 của Giải, cụ thể như sau:

Stt Họ và tên Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
MT CLB CLB Ngày
1 Đinh Tiến Thành 7 Topenland Bình Định 57 Topenland Bình Định Viettel 11/4 Thẻ đỏ (2 TV)
2 Venancio Caique 7 Viettel 57 Topenland Bình Định Viettel 11/4 Thẻ đỏ (2 TV)
3 Bùi Duy Thường 88 Viettel 57 Topenland Bình Định Viettel 11/4 3 TV
4 Nguyễn Văn Quyết 10 Hà Nội 58 Hà Nội Than

Quảng Ninh

11/4 QĐKL

Số 121

5 Phạm Đức Huy 15 Hà Nội 58 Hà Nội Than

Quảng Ninh

11/4 Thẻ đỏ
6 Bùi Hoàng Việt Anh 68 Hà Nội 58 Hà Nội Than

Quảng Ninh

11/4 QĐKL

Số 120

7 Hoàng Vũ

Olaleye Samson

39 Đông Á

Thanh Hóa

60 Đông Á

Thanh Hóa

Thành phố

Hồ Chí Minh

12/4 QĐKL

Số 110

8 Ngô Hoàng Thịnh 9 Thành phố

Hồ Chí Minh

60 Đông Á

Thanh Hóa

Thành phố

Hồ Chí Minh

12/4 QĐKL

Số 95

9 Phan Thế Hưng 17 Nam Định 62 HAGL Nam Định 12/4 QĐKL

Số 109

10 Đồng Văn Trung 8 Hải Phòng 63 Hải Phòng SHB

Đà Nẵng

12/4 QĐKL

Số 119

11 Nguyễn Công Nhật 22 SHB

Đà Nẵng

63 Hải Phòng SHB

Đà Nẵng

12/4 3 TV