Thông báo thay đổi thời gian đăng ký thi đấu, đăng ký giữa mùa giải VĐQG LS 2020

Ngày 15/02/2020, Công ty VPF ban hành Thông báo sửa đổi Điều lệ Giải VĐQG LS 2020, thay đổi thời gian đăng ký trước mùa giải và đăng ký giữa mùa giải. Cụ thể Thông báo như sau:

– Căn cứ Điều lệ Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2020 ban hành kèm theo quyết định số 06/QĐ-VPF, ngày 17/01/2020;

– Căn cứ Thông báo số 07/TB-VPF ngày 10/02/2020 của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) về việc thông tin đơn vị tài trợ chính và tên chính thức các Giải Bóng đá chuyên nghiệp 2020.

– Căn cứ Công văn số 113/LĐBĐVN-PL&TCCT, ngày 12/02/2020 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) phúc đáp Công ty VPF về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ các Giải BĐCN tại công văn số 35/VPF-TCTĐ ngày 10/02/2020;

Công ty VPF thông báo sửa đổi Điều lệ Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia LS 2020 như sau:

  1. Nội dung sửa đổi:
Nội dung hiện hành Sửa đổi thành
Điều 3.5 Đăng ký thi đấu và hồ sơ đăng ký thi đấu

Khoản 3.5.1 Đăng ký trước mùa giải (giai đoạn I)

3.5.1.2 Thời hạn đăng ký:

– Danh sách đăng ký phải được gửi về Công ty VPF và LĐBĐVN, muộn nhất vào 17:00 ngày 08/02/2020.

– Các CLB được thay thế hoặc bổ sung tối đa 3 cầu thủ nước ngoài, muộn nhất vào 17:00 ngày 19/02/2020.

 

 

 

– Các CLB được thay thế tối đa 3 cầu thủ nước ngoài, muộn nhất vào 15:00 ngày 05/3/2020, với điều kiện 03 cầu thủ này đã có giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) và đảm bảo các tiêu chuẩn khác trong việc đăng ký thi đấu đối với cầu thủ nước ngoài.

Điều 3.5 Đăng ký thi đấu và hồ sơ đăng ký thi đấu

Khoản 3.5.1 Đăng ký trước mùa giải (giai đoạn I)

3.5.1.2 Thời hạn đăng ký:

– Danh sách đăng ký phải được gửi về Công ty VPF và LĐBĐVN, muộn nhất vào 17:00 ngày 22/02/2020.

– Các CLB được thay thế hoặc bổ sung tối đa 3 cầu thủ nước ngoài, muộn nhất vào 17:00 ngày 04/3/2020, với điều kiện 03 cầu thủ này đã có giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) và đảm bảo các tiêu chuẩn khác trong việc đăng ký thi đấu đối với cầu thủ nước ngoài.

– Các CLB được thay thế tối đa 3 cầu thủ nước ngoài, muộn nhất vào 15:00 ngày 18/3/2020, với điều kiện 03 cầu thủ này đã có giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) và đảm bảo các tiêu chuẩn khác trong việc đăng ký thi đấu đối với cầu thủ nước ngoài.

Khoản 3.5.2 Đăng ký giữa mùa giải (giai đoạn II)

3.5.2.1 Thời gian: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 12/7/2020.

Khoản 3.5.2 Đăng ký giữa mùa giải (giai đoạn II)

3.5.2.1 Thời gian: Từ ngày 23/6/2020 đến hết ngày 20/7/2020.

 

  1. Thực hiện:

– Việc sửa đổi Điều lệ như trên có hiệu lực và áp dụng kể từ ngày ký ban hành Thông báo.

– Ban Điều hành Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia LS 2020, các CLB tham dự Giải, giám sát, trọng tài, các đơn vị, bộ phận, thành viên liên quan cập nhật nội dung, triển khai đúng theo các nội dung của Thông báo này.

Chi tiết Thông báo: 2020-02-15 TB 09 Thong bao sua doi Dieu le Giai VDQG 2020