Name Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Vị trí Năm sinh OG OG Penalty Penalty Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
167 63 Hậu vệ 16-11-1989 0 0 0 0 0
180 70 1984 0 0 0 0 0
181 75 Hậu vệ 29-10-1988 0 0 0 0 0
174 68 Hậu vệ 03-03-1995 2 0 2 3 1
174 65 Hậu vệ 19-05-1983 0 0 0 2 0
176 65 Thủ môn 1980 0 0 0 0 0
181 70 Tiền đạo 01-03-1994 0 0 3 1 0
170 70 Tiền vệ 03-02-1995 0 0 0 1 0
173 66 Hậu vệ 19-04-2000 0 0 0 2 0
0 0 1 1 0
176 62 Hậu vệ 1998 0 0 0 5 0
176 65 Thủ môn 0 0 0 1 1
179 70 1995 0 0 0 0 0
168 66 Hậu vệ 1991 0 0 1 1 0
177 70 Thủ môn 07-05-1997 0 0 0 0 0
180 69 Hậu vệ 11-01-2000 0 0 1 1 0
180 73 Trung vệ 30-11-1997 0 0 0 1 0
174 70 Tiền đạo 09-08-1998 0 0 2 1 0
172 63 Tiền vệ 22-05-1999 0 0 1 4 0
Cán bộ 0 0 0 1 0
175 67 Thủ môn 1985 0 0 0 1 0
179 62 Tiền đạo 10-05-2002 0 0 0 1 0
178 72 Thủ môn 27-05-1997 0 0 0 0 0
180 72 Tiền đạo 15-05-1999 0 0 0 0 0
164 61 Tiền vệ 10-08-1999 0 0 0 0 0
166 65 Tiền vệ 15-02-1993 0 0 0 0 0
173 80 Thủ môn 18-09-2000 0 0 0 0 0
172 64 Hậu vệ 24-10-2001 0 0 0 0 0
181 72 Tiền đạo 05-10-1997 0 0 12 4 0
169 70 Tiền vệ 12-02-2000 0 0 0 0 0
170 69 Hậu vệ 22-09-1999 0 0 0 0 0
163 64 Tiền vệ 10-10-1999 0 0 0 0 0
172 60 Tiền vệ 12-06-1999 0 0 0 0 0
174 65 Hậu vệ 04-06-1999 0 0 2 3 0
168 65 Tiền đạo 1993 0 0 0 0 0
170 65 Hậu vệ 27-03-1989 0 0 0 1 0
165 72 Hậu vệ 26-09-1994 0 0 2 17 0
169 69 Tiền vệ 1988 0 0 1 2 0
168 67 Tiền vệ 18-07-1990 0 0 0 0 0
175 75 Hậu vệ 16-04-1993 0 0 0 0 0
177 74 Tiền đạo 10-08-1988 0 0 0 0 0
170 68 Tiền vệ 14-04-1986 0 0 1 1 0
169 69 Tiền đạo 10-02-1994 0 0 3 0 0
178 67 Hậu vệ 15-01-1994 0 0 0 2 0
175 70 Thủ môn 20-08-1997 0 0 0 1 0
169 65 Tiền vệ 05-01-1993 0 0 0 1 0
182 73 Hậu vệ 01-10-1993 0 0 0 3 0
173 67 Tiền vệ 26-01-1991 0 0 0 0 0
179 63 Hậu vệ 02-06-1986 0 0 0 0 0
175 72 Thủ môn 12-03-1998 0 0 0 1 0
173 63 Hậu vệ 30-06-1998 0 0 0 0 0
173 64 Hậu vệ 1994 0 0 0 0 0
177 63 Thủ môn 1997 0 0 0 0 0
162 62 Tiền vệ 28-05-1999 0 0 3 0 0
176 72 Thủ môn 22-04-1995 0 0 0 1 0
168 67 Tiền đạo 02-02-1997 0 0 7 6 0
178 67 Hậu vệ 26-03-1990 0 0 0 3 1
173 62 Tiền vệ 18-02-1999 0 0 0 0 0
168 65 Hậu vệ 11-02-1988 0 0 0 0 0
166 60 Tiền vệ 1988 0 0 1 1 0
171 69 Tiền đạo 23-04-1994 0 0 0 2 0
166 63 Tiền vệ 26-02-1995 0 0 0 2 1
173 70 Tiền đạo 28-6-1984 0 0 0 2 0
166 68 Tiền vệ 18-10-1986 0 0 0 2 1
172 63 Tiền vệ 07-01-1995 0 0 16 6 1
170 69 Tiền đạo 20-02-1998 0 0 0 0 0
165 62 Tiền vệ 28-02-1993 0 0 3 4 0
164 64 Tiền vệ 20-04-1991 0 0 4 1 0
Huấn luyện viên 0 0 0 1 0

20-02-2016 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Đồng Tháp
13-03-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hoàng Anh Gia Lai
18-03-2016 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Đồng Tháp
10-04-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Tháp
16-04-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hải Phòng
24-04-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hà Nội
30-04-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đồng Tháp
07-05-2016 17:00
SVĐ Long An
Long An
Đồng Tháp
13-05-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Becamex Bình Dương
22-05-2016 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Đồng Tháp
28-05-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Sài Gòn
19-06-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đồng Tháp
25-06-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Khánh Hòa
03-07-2016 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Đồng Tháp
10-07-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
16-07-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Quảng Nam
23-07-2016 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Đồng Tháp
07-08-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Than Quảng Ninh
17-08-2016 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Đồng Tháp
21-08-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Sông Lam Nghệ An
27-08-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đông Á Thanh Hóa
04-09-2016 17:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Đồng Tháp
11-09-2016 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Đồng Tháp
18-09-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
SHB Đà Nẵng
29-07-2019 18:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Đồng Tháp
13-08-2019 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Long An
04-01-2015 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Đồng Tháp
10-01-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
17-01-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
CLB Đồng Nai
21-01-2015 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đồng Tháp
25-01-2015 17:00
SVĐ Long An
Long An
Đồng Tháp
31-01-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Quảng Nam
07-02-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Khánh Hòa
15-02-2015 17:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Đồng Tháp
12-04-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đông Á Thanh Hóa
19-04-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Sông Lam Nghệ An
25-04-2015 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Đồng Tháp
01-05-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hà Nội
28-06-2015 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Đồng Tháp
05-07-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Than Quảng Ninh
15-07-2015 18:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Đồng Tháp
19-07-2015 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hải Phòng
23-07-2015 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Long An
02-08-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đồng Tháp
08-08-2015 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Đồng Tháp
15-08-2015 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hoàng Anh Gia Lai
22-08-2015 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Đồng Tháp
28-08-2015 17:30
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Đồng Tháp
01-09-2015 17:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
SHB Đà Nẵng
13-09-2015 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Tháp
20-09-2015 17:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Becamex Bình Dương
11-02-2017 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Viettel
18-02-2017 16:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Đồng Tháp
25-02-2017 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
04-03-2017 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Đồng Tháp
12-03-2017 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Phước
18-03-2017 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
25-06-2017 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Đồng Tháp
01-07-2017 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
05-07-2017 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
09-07-2017 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Huế
26-07-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đồng Tháp
01-04-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Nam Định
07-01-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Sông Lam Nghệ An
15-01-2012 16:10
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Đồng Tháp
05-02-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Khatoco Khánh Hòa
12-02-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
CLB Navibank Sài Gòn
19-02-2012 16:10
SVĐ Hàng Đẫy
Bóng Đá Hà Nội
Đồng Tháp
26-02-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Becamex Bình Dương
10-03-2012 16:10
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Đồng Tháp
18-03-2012 18:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hoàng Anh Gia Lai
25-03-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
SHB Đà Nẵng
01-04-2012 16:10
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Đồng Tháp
07-04-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
CLB Kienlongbank Kiên Giang
15-04-2012 16:10
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khatoco Khánh Hòa
Đồng Tháp
29-04-2012 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
CLB XM The Vissai Ninh Bình
04-05-2012 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Đồng Tháp
13-05-2012 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hải Phòng
03-06-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bóng Đá Hà Nội
15-07-2012 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Đồng Tháp
21-07-2012 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Xuân Thành Sài Gòn
29-07-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hà Nội
04-08-2012 16:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Đồng Tháp
12-08-2012 16:10
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Đồng Tháp
19-08-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đông Á Thanh Hóa
15-03-2014 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Đồng Tháp
22-03-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
TP Hồ Chí Minh
29-03-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Khánh Hòa
05-04-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
12-04-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Huế
19-04-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
26-04-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
03-05-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
24-05-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Tháp
31-05-2014 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Đồng Tháp
07-06-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
14-06-2014 15:30
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Đồng Tháp
21-06-2014 15:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
28-06-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Sài Gòn
09-03-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
TDC Bình Dương
29-03-2013 16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đồng Tháp
06-04-2013 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đồng Tháp
13-04-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
An Giang
20-04-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
27-04-2013 16:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Đồng Tháp
04-05-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Topenland Bình Định
18-05-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Quảng Nam
25-05-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Than Quảng Ninh
15-06-2013 15:30
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Đồng Tháp
22-06-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Tháp
29-06-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Sài Gòn
06-07-2013 15:30
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Đồng Tháp
06-04-2019 16:00
02
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Đồng Tháp
13-04-2019 15:30
07
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
20-04-2019 15:30
15
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
Đồng Tháp
28-04-2019 15:30
23
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Long An
05-05-2019 16:30
29
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đồng Tháp
10-05-2019 15:30
31
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Huế
20-05-2019 17:00
42
SVĐ Vinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Đồng Tháp
25-05-2019 15:30
43
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
01-06-2019 17:00
51
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Đồng Tháp
12-06-2019 15:30
56
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
An Giang
16-06-2019 17:00
66
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Tháp
07-07-2019 15:30
69
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
14-07-2019 15:30
73
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Phố Hiến
20-07-2019 15:30
81
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Đồng Tháp
26-07-2019 15:30
85
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
04-08-2019 15:30
94
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
09-08-2019 16:00
97
SVĐ Tự Do
Huế
Đồng Tháp
18-08-2019 15:30
106
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Phước
25-08-2019 16:00
112
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
01-09-2019 15:30
119
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Topenland Bình Định
15-09-2019 15:30
124
SVĐ Long An
Long An
Đồng Tháp
22-09-2019 15:30
131
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Phù Đổng
04-02-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đồng Tháp
10-06-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đồng Tháp
20-06-2015 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Đồng Tháp
29-03-2019 15:30
1
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
09-03-2014 18:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
18-05-2014 16:30
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Đồng Tháp
16-03-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Quảng Nam
25-12-2011 16:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Đồng Tháp
05-06-2020 15:30
1
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
11-06-2020 16:00
7
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
17-06-2020 15:30
13
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Phước
23-06-2020 17:00
19
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Đồng Tháp
30-06-2020 16:30
27
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Đồng Tháp
07-07-2020 15:30
34
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Huế
11-07-2020 17:00
38
SVĐ Long An
Long An
Đồng Tháp
19-07-2020 15:30
46
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
25-07-2020 15:30
52
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
An Giang
25-09-2020 15:30
58
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Phố Hiến
30-09-2020 15:30
66
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Đồng Tháp
09-10-2020 15:30
B3
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
13-10-2020 16:00
B4
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
21-10-2020 15:30
B9
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
25-10-2020 15:30
B12
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Huế
30-10-2020 15:30
B15
SVĐ Long An
Long An
Đồng Tháp
25-05-2020 15:30
10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hải Phòng
31-05-2020 19:00
18
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Đồng Tháp
14-04-2018 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Đồng Tháp
20-04-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Topenland Bình Định
05-05-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
19-05-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
25-05-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Công An Nhân Dân
02-06-2018 16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đồng Tháp
09-06-2018 17:00
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Đồng Tháp
15-06-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Long An
23-06-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Viettel
30-06-2018 15:30
SVĐ Pleiku
Công An Nhân Dân
Đồng Tháp
07-07-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Phước
14-07-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
22-07-2018 17:00
SVĐ Long An
Long An
Đồng Tháp
07-09-2018 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Đồng Tháp
12-09-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
16-09-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
29-09-2018 15:00
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Đồng Tháp
05-10-2018 15:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Huế

SVĐ Đồng Tháp

  • Địa chỉ: 140 Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • Sức chứa: 18.000 người

CLB bóng đá Đồng Tháp có trụ sở chính nằm ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Là đội bóng có bề dày thành tích, Đồng Tháp từng 2 lần giành chức vô địch tại giải VĐQG. Những năm gần đây, đội bóng này liên tục lên hạng và xuống hạng giữa giải VĐQG và Hạng Nhất. Mùa giải 2014, thi đấu xuất sắc tại Giải HNQG, Đồng Tháp thăng hạng tham dự Giải VĐQG 2015, tuy nhiên đến 2016 đội đã bị xuống hạng và tiếp tục thi đấu tại hệ thống Giải HNQG cho đến nay. Giải HNQG 2018, mặc dù thể hiện quyết tâm trở lại Giải đấu cao nhất, tuy nhiên Đồng Tháp chỉ cán đích với vị trí thứ 3 trên BXH và tiếp tục thi đấu tại Giải HNQG 2019.