Chùm ảnh Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020-2023

Sáng 28/11, tại Hội trường tầng 6 Tòa Nhà Handico, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm,TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Từ trái qua: Ông Lê Hoài Anh - Thành viên HĐQT; ông Trần Mạnh Hùng - Phó CT HĐQT; ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; ông Nguyễn Hồng Thanh - Thành viên HĐQT; Bà Đinh Thị Thu Trang - Thành viên HĐQT.
Ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Tổng cục trưởng TCTDTT (thứ hai từ phải qua) tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2023 do Công ty VPF tổ chức.
Các cổ đông thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty VPF báo cáo trước Đại hội nhiều nội dung quan trọng.
Ông Lê Hồng Cường – Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2019.
Ông Trần Mạnh Hùng – PCT HĐQT điều hành một số nội dung trong Đại hội.
Ông Nguyễn Trọng Hoài – Phó TGĐ Công ty VPF làm Trưởng ban Kiểm phiếu và Bầu cử tại Đại hội.
Các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng tại Đại hội.

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2023.

Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó CT HĐQT kiêm TGĐ Công ty VPF điều hành phần Gặp gỡ báo chí sau Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2023.

Rất đông Nhà báo/Phóng viên đến tham dự và đưa tin về sự kiện.