Thông báo đăng ký làm thẻ phóng viên mùa giải 2014

Phòng Tài trợ & Truyền thông - Công ty VPF xin thông báo về kế hoạch làm thẻ cho phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trên toàn quốc, sử dụng tác nghiệp tại các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam năm 2014 do Công ty VPF tổ chức (bao gồm các giải bóng đá Vổ địch Quốc gia, hạng Nhất Quốc gia, Cúp Quốc gia) cụ thể như sau:

* Yêu cầu với phóng viên mới:
– Download mẫu đơn đăng ký làm thẻ PV mùa giải 2014 dưới đây.
– Người gửi đơn ký và ghi rõ họ tên.
– Đơn phải có xác nhận của lãnh đạo cơ quan (đóng dấu).
– Mỗi đơn gửi kèm 01 ảnh thẻ cỡ 03 x 04.

* Đối với phóng viên đã làm thẻ tác nghiệp mùa giải trước:
– Download mẫu đơn đăng ký làm thẻ PV mùa giải 2014 dưới đây.
– Người gửi đơn ký và ghi rõ họ tên.
– Scan đơn đăng ký có xác nhận của lãnh đạo cơ quan (đóng dấu).
– Scan ảnh thẻ chất lượng 300dpi.
– Gửi cả hai về email info@vnleague.vn.

* Đối với tập thể cơ quan báo chí, truyền hình:
– Làm danh sách đăng ký làm thẻ.
– Có xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đóng dấu.
– Ảnh thẻ của mỗi cá nhân phải ghi tên đằng sau ảnh.
– Gửi toàn bộ về phòng Tài trợ & Truyền thông qua đường bưu điện.

* Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày 15/12/2013 đến hết ngày 31/12/2013.

* Thời gian trả thẻ: Phòng Tài trợ & Truyền thông – Công ty VPF sẽ thông báo cụ thể trên website của VPF tại địa chỉ www.vnleague.com.

* Nơi nhận hồ sơ đăng ký làm thẻ:

Phòng Tài trợ & Truyền thông
Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
Địa chỉ: Tòa nhà TTĐT Bóng đá trẻ, Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04-37858457/58 (line 111 & 112)
Fax: 04-37858462.