HIGHLIGHTS | SÔNG LAM NGHỆ AN – ĐỒNG THÁP FC | CUP QUỐC GIA CASPER 2023/24