Hoàng Vũ Samson ghi bàn, nhưng Quảng Nam vẫn trắng tay trước các vị khách Hải Phòng