HIGHLIGHTS | CÔNG AN HÀ NỘI – THÉP XANH NAM ĐỊNH | Night Wolf V.League 1 – 2023/24.