Highlights | Hà Nội FC – TP Hồ Chí Minh FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24