Highlights | Hải Phòng FC – Thể Công Viettel | Night Wolf V.League 1 – 2023/24