Highlights | Hải Phòng FC – Thép Xanh Nam Định | Night Wolf V.League 1 – 2023/24