Highlights | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – LP Bank Hoàng Anh Gia Lai | Night Wolf V.League 1 – 2023/24