Highlights | Sông Lam Nghệ An – MerryLand Quy Nhơn Bình Định | Night Wolf V.League 1 – 2023/24