Highlights | Đông Á Thanh Hóa – Hà Nội FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24