Highlights | Thể Công Viettel – Khánh Hòa FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24